Een verzekerde kan Wlz-zorg thuis krijgen in de vorm van een persoonsgebonden budget (pgb) of een modulair pakket thuis (mpt). Deze zorg thuis kan duurder zijn dan wanneer de verzekerde in een instelling zou verblijven of zorg van een instelling zou ontvangen in de vorm van een volledig pakket thuis (vpt).
Het zorgkantoor kan besluiten dat de kosten voor zorg thuis maximaal 25% hoger mogen zijn onder bepaalde voorwaarden.