Verzekerden met chronische pijn kunnen onder voorwaarden in aanmerking komen voor een elektrostimulator vanuit de basisverzekering.

Elektrostimulator bij chronische, onbehandelbare pijn

Een verzekerde met chronische, onbehandelbare pijn kan bij zijn zorgverzekeraar een uitwendige elektrostimulator aanvragen om de pijn te verlichten. Hierbij horen ook alle accessoires (toebehoren), zoals elektroden, elektrodepasta, kabels,  fixatiemiddelen en een draagtas. Vervanging van de batterijen is voor eigen rekening van de verzekerde.

Proefperiode

Het effect van de elektrostimulator bij een verzekerde is niet voorspelbaar. Daarom wordt een elektrostimulator pas verstrekt vanuit de basisverzekering als tijdens een proefperiode blijkt dat het hulpmiddel voor de verzekerde goed werkt.

Eigen risico

De bovengenoemde hulpmiddelen vallen onder het verplicht eigen risico.

Regelgeving

Bovenstaande aanspraak is uitgewerkt in de volgende wetsartikelen: