Verzekerden kunnen onder voorwaarden in aanmerking komen voor therapeutische elastische kousen (TEK) vanuit de basisverzekering.

Elastische kousen

Een verzekerde kan in aanmerking komen voor therapeutische elastische kousen en eventueel een aantrek- en uittrekhulp, als de aderen of lymfevaten het bloed of de lymfe niet meer goed kunnen transporteren. Dit heet ook wel functieverlies. De elastische kousen moeten het functieverlies langdurig compenseren.

Elastische kousen tijdens een behandeling

Als het gebruik van de elastische kousen tijdelijk is, als onderdeel van een behandeling, valt het hulpmiddel onder de geneeskundige zorg. Bijvoorbeeld bij nabehandeling van het verwijderen van spataderen. De vergoeding loopt dan via het ziekenhuis. Lees meer over geneeskundige zorg op de pagina 'Medisch specialistische zorg'.

Eigen risico

De bovengenoemde hulpmiddelen kunnen ten laste komen van het verplicht eigen risico.

Steunkousen

Steunkousen hebben geen therapeutische werking (drukklasse I) en komen niet voor vergoeding in aanmerking vanuit de basisverzekering.

Regelgeving

Bovenstaande aanspraak is uitgewerkt in de volgende wetsartikelen: