Standpunt Flash Glucose Monitoring (FreeStyle Libre) bij diabetes

Real Time Continue Glucose Monitor (RTCGM) is een manier voor diabetespatiënten om continu de bloedsuikerwaarden te meten. Voor bepaalde groepen patiënten wordt dit vergoed uit het basispakket. Voor 4 van deze groepen geldt dat zij nu ook in aanmerking komen voor vergoeding van Flash Glucose Monitoring (FGM). Hun recht op vergoeding van FGM (FreeStyle Libre) gaat in met terugwerkende kracht vanaf 27 november 2017.

Addendum: op 14 december 2018 heeft het Zorginstituut, op verzoek van de betrokken partijen, een addendum aan het standpunt toegevoegd met een beslisboom om te bepalen of een individuele verzekerde aanspraak kan maken op FGM of rt-CGM.

4 indicatiegroepen

Het standpunt van het Zorginstituut heeft FGM voor 5 patiëntengroepen, die al voor RTCGM in aanmerking komen, beoordeeld. De 4 groepen die aanmerking komen voor vergoeding van FGM zijn:

  1. Kinderen met diabetes type I (4 tot 18 jaar)*.
  2. Volwassenen met slecht ingesteld diabetes type 1 (ondanks standaard controle blijvend hoog HbA1c (>8% of >64 mmol/mol)).
  3. Zwangere vrouwen met diabetes type I en II (geen zwangerschapsdiabetes).
  4. Vrouwen met diabetes types I en II die een zwangerschapswens hebben.

Patiënten met diabetes type 1 die kampen met ernstige hypoglykemieën en/of deze niet kunnen waarnemen (zogeheten hypo-unawareness), komen niet in aanmerking voor FGM. RTCGM is voor deze groep een veiliger alternatief vanwege de alarmfunctie en (eventuele) aansluiting op een insulinepomp, aldus het standpunt.

* In november 2019 hebben de zorgverzekeraars gezamenlijk besloten dat jongeren vanaf 18 jaar met diabetes type 1 in aanmerking komen om de vergoeding voor de FGM te behouden. De voorwaarde hiervoor is dat deze patiënten zich aantoonbaar aan het behandelplan hebben gehouden.

Nieuwsbericht Zorgverzekeraars Nederland: Zorgverzekeraars helpen groep jonge diabetespatiënten met vergoeding flash glucose monitoring - 4 november 2019