Bredere vergoeding Realtime Glucose Monitoring vanuit het basispakket: wanneer en voor wie?

Mensen met diabetes en een intensief insulineschema moeten elke dag hun glucosewaarden meten. Zij meten die waarden minimaal 4 keer per dag. Heel lang was vingerprikken de enige manier om glucosewaarden te meten. De laatste jaren is sensortechnologie sterk in opkomst, zoals Realtime Continue Glucose Monitoring (rt-CGM) of Flash Glucose Monitoring (FGM).

Kwaliteitscriteria

Rt-CGM wordt sinds 2010 vergoed via de basisverzekering, inmiddels voor 5 omschreven groepen patiënten met diabetes type 1 en 2. De FGM wordt vergoed voor iedereen met een intensieve insulinebehandeling. Bij elkaar gaat het om zeer veel mensen die in aanmerking komen voor vergoeding van een of beide sensortechnologieën. Deze technologie stelt hen in staat hun waarden over een langere periode goed te monitoren. Daardoor kunnen deze patiënten samen met hun arts of diabetesverpleegkundige hun behandelplan verbeteren. Dit verkleint de kans op hypoglykemieën, hyperglykemieën en andere complicaties.

Zorgverleners, koepelorganisatie NDF, patiëntenvereniging DVN en zorgverzekeraars hebben samen kwaliteitscriteria opgesteld. Op basis van deze criteria kunnen zorgverleners en patiënten in de spreekkamer bespreken of FGM of rt-CGM een effectief en passend hulpmiddel is.

Meetmethode rt-CGM nagenoeg zelfde als FGM

Veel mensen vinden dat iedereen met diabetes de vrije keus moet hebben om in overleg met de behandelaar te kiezen voor rt-CGM of FGM. Deze mensen vragen zich af waarom rt-CGM, ondanks het gebruiksgemak, niet voor iedereen beschikbaar is. Daarnaast wordt vaak verondersteld dat rt-CGM beter is dan FGM, hoewel beide technologieën bloedglucose op nagenoeg dezelfde wijze meten.

Keuzevrijheid niet belemmerd door kosten

Dat er geen keuzevrijheid is, wijten veel mensen puur aan de hogere kosten van rt-CGM. Dit is een misverstand. Om de zorg betaalbaar te houden, spelen kosten uiteraard een rol, maar geen doorslaggevende. Volgens de Zorgverzekeringswet (Zvw) wordt zorg pas vergoed als de effectiviteit ervan voldoende is bewezen. Zorg moet dus echt een verschil maken: iemands gezondheid of kwaliteit van leven moet met een rt-CGM aantoonbaar verbeteren. Er is onderzoek nodig om vast te stellen of dat zo is.

Technologische ontwikkelingen

De technologische ontwikkelingen in de diabeteszorg gaan snel, dus in de toekomst komen ongetwijfeld nieuwe onderzoeksgegevens beschikbaar. Er zijn korte lijnen met zorgverleners en patiëntenverenigingen via de Rondetafel Diabeteszorg. Als zij nieuwe onderzoeksgegevens aandragen, kunnen zorgverzekeraars of het Zorginstituut besluiten om deze opnieuw te bezien in een zogenoemd ‘standpunt’. Zij beoordelen dan of en bij wie rt-CGM de gezondheid of kwaliteit van leven genoeg verbetert om voor vergoeding in aanmerking te komen.

Goede, betaalbare zorg

De Nederlandse gezondheidszorg is één van de beste ter wereld. Iedereen betaalt eraan mee, via belastingen en de verplichte basiszorgverzekering. Zo kunnen we allemaal – jong, oud, gezond of ziek – rekenen op goede zorg wanneer we die nodig hebben. Zorginstituut Nederland waakt er namens de overheid over of onze zorg goed en betaalbaar is én blijft.