Diëtetiek betreft voorlichting over voeding en eetgewoonten met een medisch doel en het behandelen door dieettherapie gericht op het opheffen, verminderen of compenseren van met voeding samenhangende of door voeding beïnvloedbare ziekten of klachten.

Vergoeding

De zorgverzekeraar vergoedt de kosten voor maximaal 3 behandeluren per kalenderjaar.
Diëtetiek kan ook als onderdeel van ketenzorg geleverd worden. Bij levering als onderdeel van ketenzorg blijft dieetadvisering ook beschikbaar voor andere aandoeningen. Zie voor meer informatie de pagina 'Ketenzorg'.

Zorgpolis

Afhankelijk van de soort zorgpolis mag een verzekerde een eigen diëtist kiezen of moet hij, om voor (volledige) vergoeding in aanmerking te komen, gebruik maken van een diëtist die een contract met de zorgverzekeraar heeft gesloten.  
Daarnaast kan een zorgverzekeraar nog andere voorwaarden hebben opgesteld. Zo kan een zorgverzekeraar bijvoorbeeld bepalen:

  • waar de zorg wordt verleend (in de praktijk, bij de verzekerde thuis of op een andere locatie);
  • of vooraf toestemming voor de behandeling moet worden gevraagd;
  • of dat een verklaring nodig is van de (huis)arts of specialist waaruit blijkt dat de verzekerde een aandoening heeft waarvoor diëtetiek vanuit de basisverzekering kan worden vergoed.

Eigen risico

De kosten die een diëtist bij de zorgverzekeraar in rekening brengt, vallen onder het verplicht eigen risico. Het eigen risico is alleen van toepassing op de zorg die vanuit de basisverzekering wordt vergoed.

Regelgeving

De aanspraak op de vergoeding van diëtetiek staat beschreven in artikel 2.6, lid 1 en lid 8 van het Besluit zorgverzekering.

Wlz-zorg en diëtetiek

Als iemand Wlz-zorg krijgt, dan kan diëtetiek onderdeel zijn van de Wlz-behandeling. Als dit niet het geval is, dan kan de verzekerde deze zorg krijgen vanuit de basisverzekering. Het bovenstaande geldt dan. Meer informatie over Wlz-behandeling staat op de pagina 'Behandeling Wlz'.