Diëtetiek betreft voorlichting over voeding en eetgewoonten met een medisch doel. Daarnaast gaat het om het behandelen met dieettherapie gericht op het opheffen, verminderen of compenseren van met voeding samenhangende of door voeding beïnvloedbare ziekten of klachten.

Vergoeding

De zorgverzekeraar vergoedt de kosten voor maximaal 3 behandeluren per kalenderjaar.
Diëtetiek kan ook als onderdeel van ketenzorg geleverd worden. Bij levering als onderdeel van ketenzorg blijft dieetadvisering ook beschikbaar voor andere aandoeningen. Zie voor meer informatie de pagina 'Ketenzorg'.

Paramedische zorg

Diëtetiek valt net als fysiotherapie, oefentherapie, logopedie en ergotherapie onder de zogenaamde Paramedische zorg. Deze vormen van paramedische zorg worden vanuit het basispakket vergoed. Het doel van de zorg, de vergoeding en de voorwaarden zijn verschillend.

Eigen risico

De kosten die een diëtist bij de zorgverzekeraar in rekening brengt, vallen onder het  eigen risico. Het eigen risico is alleen van toepassing op de zorg die uit het basispakket wordt vergoed.

Regelgeving

De aanspraak op de vergoeding van diëtetiek staat beschreven in:

Wlz-zorg en diëtetiek

Als iemand Wlz-zorg krijgt, dan kan diëtetiek onderdeel zijn van de Wlz-behandeling. Als dit niet het geval is, dan kan de verzekerde deze zorg krijgen vanuit de basisverzekering. Het bovenstaande geldt dan. Meer informatie over Wlz-behandeling staat op de pagina 'Behandeling Wlz'.