COVID-19 - herstelzorg na corona

Sommige mensen hebben tijdens hun herstel na COVID-19 (het coronavirus) aanhoudende klachten of beperkingen. De huisarts of medisch specialist kan in dat geval beoordelen of iemand in aanmerking komt voor eerstelijns paramedische herstelzorg. Deze herstelzorg kan bestaan uit fysiotherapie, oefentherapie, ergotherapie, diëtetiek en logopedie. De herstelzorg wordt tijdelijk onder voorwaarden vergoed uit het basispakket.

Op de pagina 'Paramedische herstelzorg na COVID-19' wordt uitleg gegeven over wat deze herstelzorg  inhoudt. Wie voor herstelzorg in aanmerking komt. En wat de voorwaarden zijn om de zorg te kunnen ontvangen.