Verzekerden met ernstige taal-/spraakstoornissen die nauwelijks tot niet meer kunnen spreken kunnen aanspraak maken op hulpmiddelen ter compensatie van deze beperking.

Hard- en software

Onder deze categorie hulpmiddelen vallen onder meer letter- of symbolensets en -borden, draagbare communicatieapparatuur (zowel voor tekst- als plaatjessystemen) en apparatuur voor synthetische spraak. Het kan hierbij echter ook gaan om softwaretoepassing voor een computer of ander systeem. Een computer zelf komt niet voor vergoeding in aanmerking. Hulpmiddelen voor stotteren komen eveneens niet in aanmerking voor vergoeding.

Hulpmiddelen voor het versterken of produceren van stemgeluid (stemprothesen of spraakversterkers) vallen sinds 1 januari 2010 onder artikel 2.8 van de Rzv (prothesen).

Kijk voor meer informatie op de pagina Prothesen.