AWBZ-zorg in het buitenland

AWBZ-verzekerden die AWBZ-zorg nodig hebben, kunnen in bepaalde situaties AWBZ-zorg in het buitenland krijgen of een vergoeding voor AWBZ-zorg in het buitenland. Uw zorgverzekeraar beoordeelt of u in aanmerking komt voor (een vergoeding van) AWBZ-zorg in het buitenland.

Nieuwe regels per 1 januari 2013

Per 1 januari 2013 zijn er nieuwe regels voor vergoeding van AWBZ-zorg in het buitenland. Daardoor zijn de mogelijkheden om AWBZ-zorg in het buitenland in te roepen beperkter geworden dan in voorgaande jaren.

Voor AWBZ-zorg in het buitenland is het aan te raden om - vooraf - bij uw zorgverzekeraar te informeren waar u recht op hebt.

De hoofdregel is dat u AWBZ-zorg kunt krijgen bij een zorgaanbieder die een contract heeft met uw zorgverzekeraar (gecontracteerde zorg). Uw zorgverzekeraar mag contracten afsluiten binnen de EU-EER-Zwitserland, maar niet in andere landen.

Voor niet-gecontracteerde zorg in het buitenland kunt u in sommige gevallen een vergoeding krijgen. Maar u kunt niet bij alle zorgaanbieders in het buitenland niet-gecontracteerde zorg inroepen. En soms kunt u maar een beperkte tijd AWBZ-zorg krijgen. Dat hangt onder meer af van het land waar u bent. Of dat een land is binnen de EU/EER of Zwitserland of een ander land.

Als u gaat wonen in het buitenland dan bent u in het algemeen niet meer verzekerd voor de AWBZ.


AWBZ-zorg in een land binnen de EU/EER en Zwitserland

U hebt aanspraak op gecontracteerde extramurale zorg en op gecontracteerde intramurale zorg. Extramurale zorg is zorg zonder verblijf in een instelling. Intramurale zorg is zorg met verblijf in een instelling.

Voor niet-gecontracteerde zorg kunt u in de volgende gevallen een vergoeding krijgen:

  • niet-gecontracteerde extramurale zorg. Die zorg kunt u bij elke zorgaanbieder inroepen;
  • niet-gecontracteerde intramurale zorg kunt u alleen in de volgende vijf situaties (eerste kolom), voor een beperkte periode (tweede kolom) én bij een bevoegde zorgaanbieder inroepen. Een bevoegde zorgaanbieder is iemand die volgens de regels van dat land zorg mag verlenen.
Situatie Periode
U krijgt al AWBZ-zorg in Nederland en u gaat op vakantie naar het buitenland U kunt de AWBZ-zorg maximaal dertien weken per kalenderjaar in het buitenland krijgen
U krijgt palliatieve zorg en u wilt naar het buitenland U kunt de palliatieve zorg gedurende maximaal één jaar in het buitenland krijgen
Als u in Nederland bent en AWBZ-zorg nodig hebt en die zorg niet of niet tijdig beschikbaar is U kunt maximaal één jaar AWBZ-zorg in het buitenland krijgen. U heb wel toestemming van uw zorgverzekeraar nodig
U werkt of studeert in het buitenland en u bent AWBZ-verzekerde gebleven U kunt AWBZ-zorg in het buitenland krijgen zolang de verzekering voortduurt. Dit geldt ook voor de personen die deel uitmaken van uw huishouden, mits ook zij AWBZ-verzekerde zijn gebleven
U verblijft in het buitenland en hebt opeens AWBZ-spoedhulp nodig. Deze niet-voorzienbare zorg kan niet worden uitgesteld tot terugkeer in Nederland U kunt maximaal dertien weken AWBZ-zorg in het buitenland krijgen

Nederlandse AWBZ-instellingen mogen geen AWBZ-zorg in het buitenland verlenen.


AWBZ-zorg in een land buiten de EU/EER en Zwitserland

Buiten de EU/EER en Zwitserland bestaat geen gecontracteerde zorg. Er kan in die landen alleen sprake zijn van niet-gecontracteerde zorg. Dat kan extramurale zorg zijn (zorg zonder verblijf in een instelling) of intramurale zorg (zorg met verblijf in een instelling).

Voor niet-gecontracteerde zorg kunt u een vergoeding krijgen in de volgende vijf situaties (eerste kolom) voor een beperkte periode (tweede kolom). Extramurale zorg kan bij elke zorgaanbieder worden ingeroepen. Intramurale zorg alleen bij een bevoegde zorgaanbieder. Een bevoegde zorgaanbieder is iemand die volgens de regels van dat land zorg mag verlenen.

Situatie Periode
U krijgt al AWBZ-zorg in Nederland en u gaat op vakantie naar het buitenland U kunt de AWBZ-zorg maximaal dertien weken per kalenderjaar in het buitenland krijgen
U krijgt palliatieve zorg en u wilt naar het buitenland U kunt de palliatieve zorg gedurende maximaal één jaar in het buitenland krijgen
Als u in Nederland bent en AWBZ-zorg nodig hebt en die zorg niet of niet tijdig beschikbaar is U kunt maximaal één jaar AWBZ-zorg in het buitenland krijgen. U heb wel toestemming van uw zorgverzekeraar nodig
U werkt of studeert in het buitenland en u bent AWBZ-verzekerde gebleven U kunt AWBZ-zorg in het buitenland krijgen zolang de verzekering voortduurt. Dit geldt ook voor de personen die deel uitmaken van uw huishouden, mits ook zij AWBZ-verzekerde zijn gebleven
U verblijft in het buitenland en hebt opeens AWBZ-spoedhulp nodig. Deze niet-voorzienbare zorg kan niet worden uitgesteld tot terugkeer in Nederland U kunt maximaal dertien weken AWBZ-zorg in het buitenland krijgen

Nederlandse AWBZ-instellingen mogen geen AWBZ-zorg in het buitenland verlenen.


Vergoeding

Er zit een maximum aan de vergoeding voor de kosten van AWBZ-zorg in het buitenland. De vergoeding is ten hoogste het bedrag dat voor die zorg in Nederland wordt betaald. Als u 18 jaar of ouder bent moet u voor AWBZ-zorg een eigen bijdrage betalen. De eigen bijdrage AWBZ gaat van de vergoeding af.

In een land als de Verenigde Staten van Amerika zijn de kosten voor zorg meestal hoger dan in Nederland. Het kan dan zijn dat u niet alle kosten vergoed krijgt. Informeer bij uw zorgverzekeraar.


PGB

Een budgethouder mag bij tijdelijk verblijf in het buitenland maximaal 13 weken per kalenderjaar zorg inkopen met zijn PGB. Alleen bij palliatieve terminale zorg mag het PGB maximaal 1 jaar worden ingezet. Na zes weken aaneengesloten verblijf in het buitenland kan het PGB-bedrag verlaagd worden als de kosten in dat land gemiddeld lager zijn dan in Nederland.


Overgangsrecht

Kreeg u al op 31 december 2012 een vergoeding voor AWBZ-zorg tijdens vakantie in het buitenland of omdat u opeens spoedhulp bij tijdelijk verblijf nodig had? Dan houdt u recht op vergoeding tot uiterlijk 31 maart 2013.


Overgangsregeling voor ex-AWBZ-verzekerden 2006

De overgangsregeling voor ex-AWBZ-verzekerden die al op 31 december 2005 in het buitenland woonden én AWBZ-zorg kregen, blijft gelden. Het gaat om de overgangsregeling voor ex-verzekerden die door de invoering van de Zorgverzekeringswet per 1 januari 2006 niet meer verzekerd zijn.