De CQ-index

De Consumer Quality Index (CQI) is een wetenschappelijk gefundeerde, gestandaardiseerde methodiek om klantervaringen in de zorg te meten. Geaccrediteerde meetorganisaties voeren in opdracht van zorgaanbieders en verzekeraars CQI-metingen uit overeenkomstig de richtlijnen uit het Handboek Eisen en Werkwijzen CQI-metingen.

Wat is een CQ-index

De CQ-index (Consumer Quality Index) is een gestandaardiseerde methodiek om klantervaringen in de zorg te meten, te analyseren en te rapporteren. Meestal wordt aan patiënten en cliënten een schriftelijke vragenlijst voorgelegd. Daarnaast wordt gewerkt met online vragenlijsten en met interviews. Zo kan men achterhalen wat patiënten en cliënten belangrijk vinden in de zorg én wat hun concrete ervaringen zijn.


Doel van de CQ-index

Het doel van de CQ-index is het bevorderen van de transparantie over prestaties van zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezien vanuit patiëntenperspectief. De informatie hierover moet bruikbaar zijn voor verschillende partijen.


Meten met de CQ-index

CQI-metingen worden uitgevoerd door daarvoor geaccrediteerde meetorganisaties. Elke landelijke, verplichte meting met een CQ-index vragenlijst moet worden aangemeld en ook moet daarvoor een meetverantwoording worden bijgehouden. Geaccrediteerde meetorganisaties voeren een CQ-meting uit volgens de richtlijnen in het handboek Eisen en Werkwijzen CQI-metingen.


Handboek Eisen en Werkwijzen CQI-metingen

In het Handboek Eisen en Werkwijzen CQI-metingen worden de richtlijnen (werkwijzen) beschreven die in acht genomen moeten worden bij de toepassing van CQI-meetinstrumenten. Ook bevat het de eisen waaraan een onderzoeksorganisatie moet voldoen om geaccrediteerd te worden voor het uitvoeren van CQI-metingen waarbij resultaten van een CQI-meting moeten worden gebruikt voor maatschappelijke verantwoording en/of voor KiesBeter.


Handboek Ontwikkelen CQ-index

De ontwikkeling van CQI-meetinstrumenten (de vragenlijsten om klantervaringen te meten) vindt plaats bij diverse onderzoeksinstituten en universiteiten. De ontwikkeling van zo'n meetinstrument doorloopt verschillende fasen. Er is een 'CQI-bijsluiter' geschreven met een korte toelichting over de rol van de werkgroep bij een CQI-ontwikkeling, het doel van een bijsluiter is kort en bondig uitleg geven, daarom worden mogelijk niet alle details en nuances weergegeven. Let op! Gebruik naast het handboek CQI-ontwikkeling ook het Toetsingskader als leidraad bij het ontwikkelen van een CQI-meetinstrument.


CQI-vragenlijsten

Op deze pagina vindt u een overzicht van uitontwikkelde CQI-vragenlijsten met bijbehorende vragenlijst specifieke werkinstructies, ontwikkelrapporten en andere brondocumenten. De CQI-vragenlijsten kunnen gebruikt worden voor publieke of private metingen.